Akademia Menadżera 2 > Aktualności > Akademia Menadzera

Zmiany dotyczące weryfikacji kwalifikowalności pracowników

Szanowni Państwo, W związku z otrzymanym przez Operatora pismem od Instytucji Pośredniczącej (PARP) dotyczącym konieczności weryfikowania informacji zawartych w oświadczeniach Przedsiębiorców poprzez pozyskiwanie dokumentów źródłowych potwierdzających wiarygodność złożonych oświadczeń, informujmy iż każdorazowo do rozliczenia usługi rozwojowej niezbędne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających zatrudnienie każdego z rozliczanych pracowników: Załącznik nr 15 do Regulaminu „Zaświadczenie o zatrudnieniu” wraz […]

CZYTAJ WIECEJ

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

Zapraszamy na SPOTKANIE INFORMACYJNE 19 maja 2022 r. o godz. 11:00 dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”  realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś […]

CZYTAJ WIECEJ

III NABÓR do projektu swo (województwo: świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie)

Informujemy, że IV nabór do projektu SWO został wydłużony. Nowy termin naboru to: Od 21 marca 2022 r. od godz. 12.00 do 31 marca br. do godz. 12.00. Projekt „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany […]

CZYTAJ WIECEJ

IV NABÓR do projektu swo (województwo: dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie)

Informujemy, że IV nabór do projektu SWO został wydłużony. Nowy termin naboru to: Od 21 marca 2022 r. o godz. 12.00 do 14 kwietnia 2022 r. do godz. 12.00. Projekt „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, […]

CZYTAJ WIECEJ

IV NABÓR do projektu swo (województwo: dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie)

Od 21 marca 2022 r. o godz. 12.00 do 31 marca 2022 r. do godz. 12.00 rozpoczynamy rekrutację do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego […]

CZYTAJ WIECEJ

III NABÓR do projektu swo (województwo: świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie)

Od 21 marca 2022 r. od godz. 12.00 do 31 marca br. do godz. 12.00 rozpoczynamy rekrutację do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś […]

CZYTAJ WIECEJ

Listy rankingowe w ramach 5 rundy naboru Akademii Menadżera 2

Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy listy rankingowe w ramach 5 rundy naboru do projektu „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego”. Przedsiębiorstwa, które nie znalazły się na liście rankingowej nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Do dnia 04.02.2022 r. otrzymają Państwo decyzje oraz informacje co […]

CZYTAJ WIECEJ

Konferencja „Wsparcie państwa dla firm w kryzysie”

Wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP zainteresowanych tematyką restrukturyzacji, upadłości oraz wsparcia dla firm w kryzysie zapraszamy na konferencję „Wsparcie państwa dla firm w kryzysie”. Program wydarzenia będzie poświęcony zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, pomocy przedsiębiorstwom w przejściowych trudnościach oraz wsparciu ponownego podejmowania działalności gospodarczej. Eksperci i praktycy przedstawią spójne rozwiązania prawne i instytucjonalne dla realnej pomocy przedsiębiorstwom […]

CZYTAJ WIECEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego