Aktualności

Zmiana miejsca dostarczania dokumentów_KIG

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi ograniczeniami związanymi z obecną sytuacją epidemiologiczną zmienia się miejsce dostarczania dokumentów zgłoszeniowych w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej  – obecnie jest to recepcja, na parterze. Prosimy nie poruszać się po budynku. KIG przedsiębiorstwa z siedzibą główną na terenie województwa mazowieckiego w powiatach: sochaczewskim, żyrardowskim, grodziskim, pruszkowskim, piaseczyńskim, otwockim, garwolińskim, grójeckim, […]

CZYTAJ WIECEJ

Alokacja na 2020 rok

Alokacja przewidziana na 2020 rok wynosi 1 328 800,00 zł (w tym dofinansowanie 1 063 040,00). Operator zastrzega sobie prawa zamknięcia rundy naboru po przekroczeniu 150% przewidzianej alokacji w złożonych przez Przedsiębiorców formularzach zgłoszeniowych. Przypominamy iż zgodnie z zapisami § 4 Regulaminu zakres i kwoty wsparcia wynoszą odpowiednio: • Maksymalna kwota dofinansowania na usługi rozwojowe […]

CZYTAJ WIECEJ

Ogłaszamy I rundę naboru zgłoszeń do projektu

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o. (CTS) oraz Regionalna Izba Gospodarcza  w Lublinie ogłaszają I rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego”. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na […]

CZYTAJ WIECEJ

Rejonizacja Biur Projektu

Na potrzeby realizacji Projektu Operator uruchomił trzy biura Projektu, w zależności od siedziby głównej  MŚP:  • Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie, ul. Trębacka 4, pokój 208, piętro II, 00-074 Warszawa, tel. 22 6309687, email: akademiamenadzera2@kig.pl – obsługuje następujące powiaty województwa mazowieckiego: sochaczewski, żyrardowski, grodziski, pruszkowski, piaseczyński, otwocki, garwoliński, grójecki, kozienicki, białobrzeski, przysuski, szydłowiecki, radomski, zwoleński, lipski;  […]

CZYTAJ WIECEJ

Obowiązkowy pierwszy etap

Zgłoszenie do Projektu następuje poprzez Formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz-1 W formularzu rejestracyjnym Przedsiębiorca wypełnia podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa oraz dane do kontaktu: • Nazwa przedsiębiorstwa • NIP przedsiębiorstwa • Wielkość przedsiębiorstwa • Województwo siedziby głównej przedsiębiorstwa • Imię i nazwisko, zajmowane stanowisko osoby do kontaktu • Nr telefonu […]

CZYTAJ WIECEJ

Składanie wniosku rejestracyjnego

Zapraszamy do składania wniosku rejestracyjnego do projektu na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz-1 Informujemy, że pierwszym etapem wnioskowania o dofinansowanie w projekcie jest rejestracja obowiązkowa na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

CZYTAJ WIECEJ

Prace nad dokumentacją projektową

10.08.2020 Na bieżąco będziemy informować o postępach prac nad dokumentacją projektową. Zapraszamy do zapoznania się z opisem projektu w zakładce „o projekcie”, a także z dokumentem „Opis uniwersalnych kompetencji menadżerskich” w Bazie Usług Rozwoju: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/359-opis-uniwersalnych-kompetencji-menadzerskich

CZYTAJ WIECEJ

Zespół projektowy

10.08.2020 Informujemy, że został powołany zespól projektowy i trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Po opracowaniu dokumentacji zostanie ogłoszona rekrutacja do projektu i będzie trwała do 31.03.2021 roku.

CZYTAJ WIECEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego