Aktualności

Unieważnienie II rundy naboru z dnia 04.03.2021 r.

Ze względu na awarię Elektronicznego Systemu Składania Wniosków (ESSW) oraz mając na uwadze zapewnienie równego dostępu do Projektu wszystkim zainteresowanym, Operator unieważnia II rundę naboru, która rozpoczęła się w dniu 04.03.2021 r. o godz. 08:00. UWAGA: Wszystkie dokumenty rekrutacyjne złożone w dniu 04.03.2021 r. nie podlegają weryfikacji przez Operatora. Do każdego Przedsiębiorstwa, które złożyło wniosek […]

CZYTAJ WIECEJ

Aktualizacja systemu ESSW

Przedsiębiorcy, którzy dostali decyzję negatywną w I rundzie naboru lub nie złożyli wniosku (mają przygotowaną wersję roboczą) aby złożyć Formularz zgłoszeniowy w II rundzie naboru – muszą wcisnąć przycisk „Odnów wniosek”. Wniosek zostanie zwrócony do edycji. AKTUALIZACJA SYSTEMU ESSW: Po wypełnieniu wszystkich pól Załącznika 2 Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa – należy pobrać pdf – podpisać oraz […]

CZYTAJ WIECEJ

Ogłaszamy II rundę naboru

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o. (CTS) oraz Regionalna Izba Gospodarcza  w Lublinie ogłaszają I rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego”. UWAGA: Przedsiębiorstwa, które otrzymały decyzję negatywną w ramach I rundy naboru lub […]

CZYTAJ WIECEJ

Informacja o terminie II rundy naboru w ramach Akademii Menadżera

Szanowni Państwo, Informujemy iż w dniu 02.03.2021 r. rozpocznie się II runda naboru w ramach projektu pn.: „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego”. Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji § 5 ust. 1 w dniu 23.02.2021 r. na stronie projektu pojawi się ogłoszenie Rundy naboru […]

CZYTAJ WIECEJ

Listy rankingowe przedsiębiorstw zakwalifikowanych do podpisania umów z list rezerwowych

Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy listy rankingowe przedsiębiorstw zakwalifikowanych do podpisania umów z list rezerwowych w ramach I Rundy naboru do projektu „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego”. Przedsiębiorstwa, które nie znalazły się na liście rankingowej nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. • Lista […]

CZYTAJ WIECEJ

SEKTOR HANDLU, ODZYSKU MATERIAŁOWEGO SUROWCÓW, OPIEKI ZDROWOTNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ I REKULTYWACJI – wydłużenie rekrutacji i realizacji Zadania COVID-19

Uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego+wsparcie antycovidowe dla sektora handlu, odzysku materiałowego surowców, opieki zdrowotnej i pomoc społecznej- cała Polska” w zakresie obejmującym wsparcie antycovidowe: • rekrutacja do projektu zostaje wydłużona do dnia 12/03/2021 r. • okres realizacji […]

CZYTAJ WIECEJ

Zmiana adresu Biura Projektu CTS

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż Biuro Projektu Partnera „Akademia Menadżera 2. Wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego” zmieniło swoją lokalizację. Od dnia 21.12.2020 r. adres Biura Projektu to: CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o., ul. Grzybowska 56, wejście C, 00-844 Warszawa (Budynek „Biura przy Warzelni”, 4 piętro budynku). […]

CZYTAJ WIECEJ

Listy rankingowe w ramach I rundy naboru Akademii Menadżera 2

Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy listy rankingowe w ramach I Rundy naboru do projektu „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego”. Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do podpisania umowy – umowy wsparcia zostaną podpisane w 2020 r. Lista rezerwowa – dokumenty w trakcie weryfikacji – decyzja o zakwalifikowaniu się […]

CZYTAJ WIECEJ

Diagnozy w ramach Akademii Menadżera 2

W związku z licznymi wątpliwościami związanymi z kwalifikowalnością analiz (diagnoz) potrzeb rozwojowych oraz pracowników na usługi rozwojowe, po konsultacjach z PARP poniżej przedstawiamy obowiązujące wytyczne: • Osoba, która wzięła udział w części usług rozwojowych wynikających z diagnozy potrzeb w ramach pierwszej edycji Akademii Menadżera MMŚP nie może wziąć udziału w drugiej edycji projektu. Pracownik przedsiębiorstwa […]

CZYTAJ WIECEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego