Aktualności

Wydłużenie terminu weryfikacji zgłoszeń w ramach Akademii Menadżera 2

Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami § 5 ust. 19 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia Menadżera MŚP 2 (…)” w związku z dużą liczbą zgłoszeń i sytuacji wymagających dodatkowej weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstw Operator wydłuża termin na weryfikację dokumentacji rekrutacyjnej w następujący sposób do 7 grudnia 2020 r. Informujemy również, że w przypadku wątpliwości pojawiających […]

CZYTAJ WIECEJ

Zadania ANTY-COVID spotkanie informacyjno-promocyjne dla podmiotów świadczących usługi rozwojowe

WSPARCIE SEKTORÓW – 23.11.2020 o godz. 12:00-14:00, odbędzie się spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące projektów szkoleniowo-doradczych- przeciwdziałanie skutkom COVID-19, dla podmiotów zarejestrowanych i świadczących usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Spotkanie prowadzone z wykorzystaniem platformy TEAMS. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem projektu.

CZYTAJ WIECEJ

Zadania ANTY-COVID spotkanie informacyjno-promocyjne

WSPARCIE SEKTORÓW – 18.11.2020 o godz. 12:00-14:00, odbędzie się spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące projektu szkoleniowo-doradczego- przeciwdziałanie skutkom COVID-19, dla zainteresowanych Przedsiębiorstw i ich pracowników. Spotkanie prowadzone z wykorzystaniem platformy TEAMS. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem projektu.

CZYTAJ WIECEJ

Spotkanie informacyjno-promocyjne

WSPARCIE SEKTORÓW – 5.11.2020 o godz. 13:00-15:00, odbędzie się spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące projektu szkoleniowo-doradczego- przeciwdziałanie skutkom COVID-19, dla zainteresowanych Przedsiębiorstw i ich pracowników. Spotkanie prowadzone z wykorzystaniem platformy TEAMS. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem projektu.

CZYTAJ WIECEJ

Akademia Menadżera 2_I nabór zakończony

Operator Makroregionu 2 w ramach projektu „Akademii menadżera 2” informuje, iż kwota zadeklarowana przez Przedsiębiorców w złożonych formularzach zgłoszeniowych przekroczyła 150% przewidzianej alokacji na I rundę naboru. W związku z powyższym Operator informuje, iż I runda naboru została zamknięta.

CZYTAJ WIECEJ

Ogłaszamy nabór do projektu – sektor gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny jest TUTAJ TERMIN naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od 21.10.2020 r. od godz. 10:00 do 31.12.2020 r. do godz. 16:00. Nabór może zostać wstrzymany w przypadku wyczerpania puli środków przewidzianej na realizację projektu o czym Operator powiadomi na stronie projektu w zakładce AKTUALNOŚCI. […]

CZYTAJ WIECEJ

Ogłaszamy nabór – wsparcie antycovidowe sektorów

Ogłaszamy nabór do projektu pn.: „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego i wsparcie antycovidowe dla sektora handlu, odzysku materiałowego surowców, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz gospodarki wodno-kanalizacyjnej i rekultywacji”. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny jest TUTAJ TERMIN naboru […]

CZYTAJ WIECEJ

Zmiana miejsca dostarczania dokumentów_KIG

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi ograniczeniami związanymi z obecną sytuacją epidemiologiczną zmienia się miejsce dostarczania dokumentów zgłoszeniowych w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej  – obecnie jest to recepcja, na parterze. Prosimy nie poruszać się po budynku. KIG przedsiębiorstwa z siedzibą główną na terenie województwa mazowieckiego w powiatach: sochaczewskim, żyrardowskim, grodziskim, pruszkowskim, piaseczyńskim, otwockim, garwolińskim, grójeckim, […]

CZYTAJ WIECEJ

Alokacja na 2020 rok

Alokacja przewidziana na 2020 rok wynosi 1 328 800,00 zł (w tym dofinansowanie 1 063 040,00). Operator zastrzega sobie prawa zamknięcia rundy naboru po przekroczeniu 150% przewidzianej alokacji w złożonych przez Przedsiębiorców formularzach zgłoszeniowych. Przypominamy iż zgodnie z zapisami § 4 Regulaminu zakres i kwoty wsparcia wynoszą odpowiednio: • Maksymalna kwota dofinansowania na usługi rozwojowe […]

CZYTAJ WIECEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego