Aktualności

Ogłaszamy II rundę naboru

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o. (CTS) oraz Regionalna Izba Gospodarcza  w Lublinie ogłaszają I rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego”. UWAGA: Przedsiębiorstwa, które otrzymały decyzję negatywną w ramach I rundy naboru lub […]

CZYTAJ WIECEJ

Informacja o terminie II rundy naboru w ramach Akademii Menadżera

Szanowni Państwo, Informujemy iż w dniu 02.03.2021 r. rozpocznie się II runda naboru w ramach projektu pn.: „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego”. Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji § 5 ust. 1 w dniu 23.02.2021 r. na stronie projektu pojawi się ogłoszenie Rundy naboru […]

CZYTAJ WIECEJ

Listy rankingowe przedsiębiorstw zakwalifikowanych do podpisania umów z list rezerwowych

Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy listy rankingowe przedsiębiorstw zakwalifikowanych do podpisania umów z list rezerwowych w ramach I Rundy naboru do projektu „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego”. Przedsiębiorstwa, które nie znalazły się na liście rankingowej nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. • Lista […]

CZYTAJ WIECEJ

SEKTOR HANDLU, ODZYSKU MATERIAŁOWEGO SUROWCÓW, OPIEKI ZDROWOTNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ I REKULTYWACJI – wydłużenie rekrutacji i realizacji Zadania COVID-19

Uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego+wsparcie antycovidowe dla sektora handlu, odzysku materiałowego surowców, opieki zdrowotnej i pomoc społecznej- cała Polska” w zakresie obejmującym wsparcie antycovidowe: • rekrutacja do projektu zostaje wydłużona do dnia 12/03/2021 r. • okres realizacji […]

CZYTAJ WIECEJ

Zmiana adresu Biura Projektu CTS

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż Biuro Projektu Partnera „Akademia Menadżera 2. Wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego” zmieniło swoją lokalizację. Od dnia 21.12.2020 r. adres Biura Projektu to: CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o., ul. Grzybowska 56, wejście C, 00-844 Warszawa (Budynek „Biura przy Warzelni”, 4 piętro budynku). […]

CZYTAJ WIECEJ

Listy rankingowe w ramach I rundy naboru Akademii Menadżera 2

Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy listy rankingowe w ramach I Rundy naboru do projektu „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego”. Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do podpisania umowy – umowy wsparcia zostaną podpisane w 2020 r. Lista rezerwowa – dokumenty w trakcie weryfikacji – decyzja o zakwalifikowaniu się […]

CZYTAJ WIECEJ

Diagnozy w ramach Akademii Menadżera 2

W związku z licznymi wątpliwościami związanymi z kwalifikowalnością analiz (diagnoz) potrzeb rozwojowych oraz pracowników na usługi rozwojowe, po konsultacjach z PARP poniżej przedstawiamy obowiązujące wytyczne: • Osoba, która wzięła udział w części usług rozwojowych wynikających z diagnozy potrzeb w ramach pierwszej edycji Akademii Menadżera MMŚP nie może wziąć udziału w drugiej edycji projektu. Pracownik przedsiębiorstwa […]

CZYTAJ WIECEJ

Wydłużenie terminu weryfikacji zgłoszeń w ramach Akademii Menadżera 2

Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami § 5 ust. 19 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia Menadżera MŚP 2 (…)” w związku z dużą liczbą sytuacji wymagających dodatkowej weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstw Operator wydłuża termin na weryfikację dokumentacji rekrutacyjnej w następujący sposób do 21 grudnia 2020 r. Informujemy również, że w przypadku wątpliwości pojawiających się w […]

CZYTAJ WIECEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego