Akademia Menadżera 2 > Do pobrania

Do pobrania

Regulamin Projektu

Załącznik 1 Opis uniwersalnych kompetencji menadżerskich

Załącznik 2 Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa

Załącznik 2a Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

Załącznik 3 Minimalny zakres analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa

Załącznik 4 Formularz zgłoszeniowy właściciela – pracownika

Załącznik 5 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik 6 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis PDF

Załącznik 6 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Excel

Załącznik 7 Formularz pomoc inna niż pomoc de minimis PDF

Załącznik 7 Formularz pomoc inna niż pomoc de minimis Excel

Załącznik 8 Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis

Załącznik 9 Umowa wsparcia

Załącznik 10 Oświadczenie o aktualności danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przedsiębiorstwa

Załącznik 11a Wykaz usług rozwojowych – przygotowanie analizy potrzeb rozwojowych

Załącznik 11b Wykaz usług rozwojowych z zakresu kompetencji menadżerskich wynikających z analizy potrzeb

Załącznik 12a Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej- analizy potrzeb rozwojowych

Załącznik 12b Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej z zakresu kompetencji menadżerskich wynikającej z analizy potrzeb rozwojowych

Załącznik 13 Oświadczenie realizatora usługi zdalnej

Załącznik 14 Instrukcja obsługi Elektronicznego Systemu Składania Wniosków 


Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego